TBM TECH

Solidnie i z pasją

Technologie

BUDOWNICTWO

Realizując fazę budowlaną projektu mamy do czynienia ze specyfiką praktycznie wszystkich branż budowlanych, zaczynając od prac ziemnych, poprzez prace zbrojeniowo- betoniarskie, roboty murarskie, instalatorskie, i na wykańczaniu wnętrz kończąc.
Wszelkie roboty prowadzone są pod nadzorem dyplomowanej kadry inżynierskiej z odpowiednimi uprawnieniami bez ograniczeń.

Typowy zakres prac budowlanych i renowacyjnych:

 • instalacje elektryczne w zakresie instalacji silnoprądowej oraz niskoprądowej
 • instalacje przeciwpożarowe
 • instalacje grzewcze
 • instalacje hydrantowe
 • instalacje gazowe
 • instalacje CCTV
 • instalacje wod-kan
 • instalacje wentylacji i klimatyzacji
 • prace ziemne
 • izolowanie fundamentów
 • prace wyburzeniowe
 • prace konstrukcyjne
 • wymiana/instalacja stolarki wew. i zew.
 • wymiana podłóg widowni i sceny
 • prace malarskie
 • prace tynkarskie

…i wiele innych dedykowanych do konkretnych projektów

Prace budowlane możemy prowadzić praktycznie na terenie całego kraju. Ułatwia nam to współpraca oparta na umowach ramowych z sieciami największych hurtowni materiałów elektrycznych, sanitarnych, budowlanych.

MECHANIKA SCENICZNA

Ważną pozycją przy realizacji naszych projektów jest aranżacja i montaż urządzeń mechaniki scenicznej - zarówno górnej jak i dolnej.

Urządzenia mechaniki pracują w obszarze sceny i widowni i w związku z tym wymagają szczególnej staranności wykonania i zabezpieczeń. W miarę potrzeb, montowane urządzenia i systemy sterowania spełniają wymagane normy bezpieczeństwa typu SIL3, BGV-D8+ czy DGUV V17/18 (BGVC1).

Przed montażem urządzeń, jeszcze w fazie budowlanej, przygotowywane są odpowiednio zaprojektowane podkonstrukcje i podłoża żelbetowe o parametrach zapewniających stabilność pracy wciągarek czy wind.

Wciągarki mogą występować w wersji bębnowej lub wałowej. Wybór wersji zależy głównie od miejsca mocowania i ilości dostępnego miejsca.

Wszystkie napędy posiadają podwójne hamulce oraz wyłączniki krańcowe, a także czujniki luźnej liny.

W zależności od potrzeb sofity oświetleniowe mogą mieć konstrukcję kratownicy aluminiowej w wersji duo, trisystem lub quadro. Sztankiety dekoracyjne to zwykle konstrukcje ze stalowej rury o odpowiedniej średnicy.

Dla potrzeb nagłośnienia niektóre aranżacje sceny wymagają zastosowania specjalnych wież kratownicowych lub belek pionowych montowanych bezpośrednio do ściany proscenium.

Do transportu i organizacji kabli i przewodów zasilających i sterowniczych stosujemy zwijacze kablowe lub różnego typu prowadnice typu snake/pantograf.

Przed certyfikacją UDT nasze urządzenia muszą przejść, narzucone procedurami wewnętrznymi, rygorystyczne próby statyczne i dynamiczne pod pełnym obciążeniem.

OŚWIETLENIE I NAGŁOŚNIENIE

W pełni wyposażona scena obfituje we wszelkiego rodzaju urządzenia oświetleniowe, efektowe i nagłośnieniowe. W tej dziedzinie obserwowany jest najszybszy postęp technologiczny i wymiana urządzeń tego typu jest najczęściej spotykaną modernizacją sceny.

Dobór urządzeń oświetleniowych, a właściwie rodzaju światła zależy od charakteru spektaklu i intencji reżysera i scenografa. Stąd też tendencja do dysponowania jak największą ilością różnego rodzaju urządzeń.

W naszych projektach dostarczamy i montujemy wszelkiego rodzaju oświetlenie renomowanych marek. Mogą to być tradycyjne reflektory PC czy z soczewką Fresnela, projektory prowadzące czy profilowe ale są to też urządzenia typu „ruchoma głowa” o różnych mocach i źródłach światła, trybach świecenia, a także nieograniczonych możliwościach obrotu w osi PAN i TILT. Urządzenia tego typu stały się szybko podstawowym narzędziem każdego oświetleniowca.

Zasilanie obwodów regulowanych i nieregulowanych dostępne jest z gniazd w dedykowanych studzienkach w obrębie sceny i gniazd na mostach oświetleniowych. Ich liczba uzależniona jest od wielkości sceny. W tych samych punktach mocujemy również gniazda DMX/ETH systemu sterowania.

Konieczne jest zachowanie odpowiedniej separacji od instalacji nagłośnienia i inspicjenta.

W skład systemu sterowania wchodzi m.in. rozdzielnica ROT, regulatory oświetlenia (dimmery) splittery/mergery DMX i wielokanałowa konsoleta sterująca wyposażona w ekran lub ekrany graficzne.

Podobnie jak przy doborze oświetlenia, ilość i rodzaj nagłośnienia powinna być dopasowana do wielkości sceny oraz widowni, a także roli jaką ma spełniać w spektaklu.

Staramy się aby urządzenia przez nas dostarczane jak najlepiej służyły specyfice danego miejsca i były rzeczywistym zaspokojeniem potrzeb jego użytkowników. Służymy też radą , już w trakcie realizacji projektu, jak ewentualnie skorygować dobór lub rozlokowanie nagłośnienia tak aby uzyskać jak najlepszy efekt – na przykład równomierność nagłośnienia widowni.

W celu uniknięcia zakłóceń coraz częściej namawiamy naszych klientów na użycie instalacji światłowodowej. Oczywiście, istotne jest tez zachowanie odpowiednich dystansów od wszelkiej instalacji zasilającej (np. falowników) i dostarczenie zasilania z dedykowanej rozdzielnicy RAV.

Systemy nagłośnienia sceny zwykle oparte są na monitorach odsłuchowych, a systemy nagłośnienia widowni na zestawach głośnikowych (np. w postaci gron) szerokopasmowych, zestawach niskotonowych i efektowych. Dodatkowo, sygnały foniczne mogą być przesyłane z mikrofonów przewodowych poprzez przyłącza w obrębie sceny i mikrofonów bezprzewodowych.

W centrum systemu jest cyfrowa konsoleta sterująca, która w oparciu o przesłane sygnały audio, pozwala na realizację dźwięku.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, pomożemy